Funkcje:

 • Rozliczanie finansowe opiekunów – naliczanie czesnego (w tym godzinowe), opłat żywnościowych, opłat za zajęcia dodatkowe. Rozliczanie zwrotów. Kontrola płatności, powiadomienia o zaległościach
 • Dziennik zajęć – dziennik obecności, definiowanie ramowego planu dnia, zapis dziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • Ewidencja obecności oraz kontrola dostępu za pomocą kart zbliżeniowych

Ewidencje:

 • Ewidencja dzieci
  • dziecko uczęszcza na dowolną ilość zajęć dodatkowych (tańce, karate, angielski)
  • każde dziecko może mieć jednego lub wielu opiekunów
  • dziennik obecności dziecka, możliwość tworzenia indywidualnych notatek dokumentujących pracę dydaktyczną z dzieckiem (publicznych i prywatnych)
 • Ewidencja rodziców (opiekunów)
  • rozliczenia finansowe – opłaty za czesne, za zajęcia dodatkowe, zwroty za nieobecność, wpłaty od rodzica
  • tworzenie i wydruk/wysyłka mailem Karty Rodzica
 • Ewidencja zajęć dodatkowych
  • nieograniczona ilość zajęć dodatkowych
  • nieograniczona ilość terminów odbywania się zajęć
  • możliwość zróżnicowania stawki (na przykład w lipcu – o połowę niższa)
  • różne sposoby rozliczania zajęć nieodbytych
 • Ewidencja grup przedszkolnych i sal
 • Ewidencja wychowawców
 • Ewidencja nieobecności dzieci i nieodbytych zajęć dodatkowych
 • Ewidencja opłat
  • nieograniczona ilość opłat
  • wiele typów opłat – godzinowe, dzienne, miesięczne, w tym posiłki
  • wiele sposobów zwrotów – zależne od nieobecności bądź nie, godzinowe, dzienne, proporcjonalne do naliczonej opłaty
  • posiłki

Rozliczenia:

 • Rozliczanie finansowe rodziców, zarówno na comiesięcznej Karcie Rodzica, jak i w formie automatycznie wysyłanych powiadomień o zaległościach finansowych
 • Rozliczenia finansowe placówki – należności za zajęcia dodatkowe i czesne w skali całej placówki

Raporty:

 • Karta Rodzica, generowana dla wszystkich rodziców lub dla wybranego rodzica, wysyłana automatycznie mailem lub drukowana
 • Rozliczenie finansowe opiekuna, w tym przypomnienie o zaległościach
 • Rozliczenie finansowe dzieci
 • Rozliczenie finansowe placówki
 • Zestawienia kartotek

Kontrola dostępu:

 • Kontrola dostępu do programu
 • Prawa użytkownika

Inne:

 • Automatyczna aktualizacja programu, aktualizacje są bezpłatne
 • Stabilny i szybki serwer bazy danych
 • Możliwość pracy wielostanowiskowej, za pośrednictwem sieci lokalnej lub internetu
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych
 • Kalendarz dni wolnych wypełniony datami ustawowo wolnymi od pracy i z możliwością dodawania własnych
 • Bezpłatna pomoc techniczna za pomocą poczty elektronicznej